شیلا جکسون لی: جنبش شما نقش حیاتی دارد

اندازه متن
Aa Aa

شيلا جكسون لي، نماينده كنگرة آمريكا

می‌خواهم از شما به‌خاطر شجاعتتان تشکر کنم. می‌خواهم بگویم که سرفراز باشید.

بسیار خوشوقتم که شما از خواهرم مریم حمایت می‌کنید،

او کسی است که عمیقاً ضرورت بردباری مذهبی را ارج می‌نهد

و همچنین جدایی دین از دولت، برابری جنسی و حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی برای همه ایرانیان.

من اهمیت این موضوع را درک می‌کنم. ما در کنار یکدیگر بوده‌ایم.

از نقض حقوق بشر و کشتار مردم منزجرم. ما نمی‌توانیم در پیشروی‌مان در قرن بیست و یکم، چنین موضوعاتی را داشته باشیم.

بنابراین جنبش شما، نقش حیاتی دارد. قدرت شما مهم است.

شجاعت شما باید در سراسر جهان مشاهده شود. آن عده از ما که در کنارتان ایستاده‌ایم به‌این ایستادگی ادامه خواهیم داد.

زیرا درک می‌کنیم که وقتی متحد هستیم، پیروز می‌شویم.

به‌همه شما درود می‌فرستم. از شما به‌خاطر نبردتان در راه آزادی ممنونم.

من از اقدامات خواهر عزیزمان و از رهبری او و ایستادگی سرفرازانه‌اش برای یک ایران آزاد حمایت می‌کنم.

خواست من از همه شما در آنجا این است که هرگز متوقف نشوید. هرگز تسلیم نشوید. و هرگز دست نکشید.

ما یک ایران آزاد می‌خواهیم. ما یک ایران آزاد خواهیم داشت. متشکرم.