همراه با حامیان بین‌المللی مقاومت – ایران آزاد

اندازه متن
Aa Aa

همراه با حامیان بین‌المللی مقاومت

نگاهی به اظهارات خانم برانژه پولیتی نماینده پارلمان فرانسه و عضو کمیسیون خارجه مجلسایران آزاد – همراه با حامیان بین‌المللی مقاومت

مطالب مرتبط

حامیان مقاومت ایران – حس مشترک

حس مشترک حامیان مردم و مقاومت ایران