اطلاعیه شورای ملی مقاومت- تقدیر روحانی از پاسداران به‌خاطر شلیک به پهپاد

اندازه متن
Aa Aa

اطلاعیه شورای ملی مقاومت- تقدیر روحانی از پاسداران به‌خاطر شلیک به پهپاد

خانم مریم رجوی :

ضرورت تحریم و لیست گذاری آخوند روحاني

اظهارات روحاني مبني بر دست‌بوسي سپاه پاسداران

اين ضرورت را مضاعف ميكند

در طول چهاردهه و به خصوص در ۶ سال گذشته

آخوند روحاني در جنايتهاي رژيم در داخل و خارج ايران

نقش كليدي داشته است

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت

درباره تقدير روحاني از پاسداران بخاطر شليك به پهپاد

آخوند روحاني رئيس جمهور فاشيسم ديني حاكم بر ايران، ضمن تقدير از پاسداران بخاطر شليك به پهپاد آمريكايي گفت :

با یک سامانه داخلی مان ”با یک سامانه‌ای زدیم كه خود سامانه  ساخت ایران است موشکش ساخت ایران است رادارش ساخت ایران است یعنی با رادار ایرانی ما سرچ کردیم با رادار ایرانی ما لاک کردیم با موشک ایرانی ما این را هدف قرار دادیم … ما دست همه اونهایی که این صنعت داخلی را ایجاد کردند بوجود آوردند در وزارت دفاع، دست همه اونهایی که از این ابزار به‌خوبی استفاده کردند در سپاه پاسداران دست همه اونها را می بوسیم.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت گفت این اظهارات، ضرورت تحريم آخوند روحاني و قرار دادن او در ليست هاي تروريستي را مضاعف مي كند. روحاني در طول چهاردهه و بخصوص در ۶ سال گذشته بعنوان رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت رژيم آخوندي در همه جنايتهاي رژيم در داخل و خارج ايران نقش كليدي داشته است.

اطلاعیه دبیرخانه شورا، می افزاید :چند ماه پس از توافق اتمي ، روحانی اعتراف كرد که با اهرم حضور در سوريه وعراق در مذاكرات اتمي امتياز گرفته است. وي در ۱۹بهمن۹۴ گفت: «اگر سرداران رشید ما در بغداد و سامرا و فلوجه و رمادی ایستادگی نمی‌کردند و اگر در دمشق و حلب به دولت سوریه کمک نمی‌کردند ما امنیتی نداشتیم که بتوانیم به این خوبی مذاکره کنیم»

در ۲۱اردیبهشت ۹۵گفت: «امروز اگر جاي جاي افغانستان، عراق، سوريه، لبنان، فلسطين همه جا نگاه كنيم، جاي پاي رشادت و دلاوريهای سردار سليماني را ما مشاهده مي كنيم» و افزود: اين« سپاه [است که] براي دفاع از عتبات و حرمها در عراق و سوريه و در لبنان و فلسطين و افغانستان و ساير نقاط ديگر كه از دولت ايران درخواست كمك دارند» حضور دارد.

روحاني در ۷ آبان ۱۳۹۶ در مجلس ارتجاع گفت:«ما موشك را ساختيم، مي سازيم، خواهيم ساخت … هر سلاحي از هر نوعي نياز داشته باشيم در ساختن آن، در توليد آن، در انبار كردن آن و در زمان لازم براي دفاع خودمان از استفاده از آن ترديد نخواهيم كرد». وي افزود آمريكا «امنيت سوريه» و «امنيت لبنان» و «امنيت عراق» و «ثبات و امنيت افغانستان» را به هم زده و مي خواست «عراق را تجزيه كند» و ما «به كمك مردم عراق رفته، به كمك مردم سوريه رفته» و نگذاشتيم «تماميت ارضي عراق خدشه دار شود».

«ما موشك را ساختيم، مي سازيم، خواهيم ساخت … هر سلاحي از هر نوعي نياز داشته باشيم در ساختن آن، در توليد آن، در انبار كردن آن و در زمان لازم براي دفاع خودمان از استفاده از آن ترديد نخواهيم كرد

روحاني از ۱۳۵۹ خواستار اعدام مخالفان سياسي در نماز جمعه و ملا عام بود و به عنوان دبير شوراي عالي امنيت رژيم در سال ۱۳۷۸ بيشترين نقش را در سركوب قيام دانشجويان و مردم تهران را داشت.

در زمينه اتمي ،روحاني در كتابش تحت عنوان امنيت ملي و ديپلوماسي هسته يي نوشت همه چيز در نطنز به خوبي پيش مي رفت و متخصصان براي راه اندازي ۵۴هزار سانتريفيوژ تا پايان سال ۱۳۸۱ برنامه ريزي كرده بودند كه كنفرانس مطبوعاتي سازمان مجاهدين در تابستان ۱۳۸۱هياهو ايجاد كرد.

ديلي تلگراف 5مارس 2006 نوشت روحاني در يك سخنراني فاش كرد كه چگونه بعد از اينكه برنامه اتمي رژيم توسط اپوزيسيون فاش شد، رژيم براي بدست آوردن زمان تلاش كرد تا در گفتگو با تروييكاي اروپا، غرب رافریب بدهد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۷تير ۱۳۹۸(28ژوئن2019)