تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف میهن – قیام ایران

اندازه متن
Aa Aa

اعتراضات کارگران و سایراقشار

گزارشی از تجمع کارکنان و کارگران شهرداری جیرف مقابل فرمانداری رژیم، تجمع کارگران ابنیه فنی لرستان در تهران، و اعتراض گسترده مردم به واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون

مطالب مرتبط

اعتصاب و درگیری و اعتراضات در شهرهای میهن – قیام ایران

افزایش اعتراضات کارگران در حاکمیت ضد کارگری