قیام دانشجویان و مردم قهرمان تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸

اندازه متن
Aa Aa

قیام مشعل افروخته

به مناسبت هجدهم تیرماه ۷۸

قیام دانشجویان ومردم قهرمان تهران

در ساعات اولیه بعد از نیمه شب جمع کثیری از دانشجویان در خوابگاه دانشگاه تهران

به تظاهرات ضدحکومتی دست زده و علیه اختناق و سانسور رژیم شعار می دهند و در خیابان امیرآباد راهپیمایی می کنند.

عزت ابراهیم‌ نژاد به دست مزدوران انتظامی به شهادت رسید.

دانشجویان شعار دادند دانشجو بپاخیز برادرت کشته شد

می کشم می کشم آنکه برادرم کشت

عزت ابراهیم نژاد

 

مطالب مرتبط:

قیام دانشجویان و مردم قهرمان تهران – قیام ایران

نوزده سال بعد از قیام ۱۸ تیر ۱۳۸۷ – ۱۸تیر۱۳۹۷

۱۸تیر ۷۸ ـ قیام دانشجویان و مردم تهران علیه حکومت آخوندی