الونا جبریا در گردهمای ایران آزاد در اشرف۳

اندازه متن
Aa Aa

الونا جبریا نماینده پارلمان آلبانی، گزارشگر سازمان امنیت و همکاری اروپا

افتخار بزرگی است که در این محل فوق‌العاده باشم. از همه شما که در ساخت این قرارگاه به این عظمت دست داشته‌اید تشکر می‌کنم. جامعه جهانی بایستی حقوق مردم و مقاومت آنها را به‌رسمیت بشناسد. اشرف۳سمبلی از آزادی در آینده است.

وقتی مجاهدین به آلبانی منتقل شدند من معاون وزیر کشور بودم. امری فوق‌العاده بود که همه آنها در امنیت و در کنار هم به آلبانی آمدند.

ما از سازمان مجاهدین حمایت می‌کنیم و از تمامی تلاشهای آنها برای دستیابی به آزادی و امنیت در کشورشان. پرونده نقض حقوق‌بشر رژیم و کشتار جمعی زندانیان سیاسی باید به شورای امنیت ارجاع شود.

خانم رجوی من از شما و کار خارق‌العاده‌یی که انجام دادید حمایت می‌کنم. من شجاعت و عزم و اراده ایشان را تحسین می‌کنم.