ایران آزاد – همراه با اشرف نشانها

اندازه متن
Aa Aa

پای صحبت های اشرف نشان ها

گزیده ای از سخنان اشرف نشانهای شرکت کننده در سلسله تظاهرات مقاومتایران آزاد – همراه با اشرف نشانها

مطالب مرتبط

همراه با اشرف نشانهای برلین – ایران آزاد

تظاهرات بزرگ برلین در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی