بیش از ۱۲۰ سال بدنبال آزادی – ایران آزاد

اندازه متن
Aa Aa

آرمانی که امروز تحقق آن از هر زمانی نزدیک‌تر است

نگاهی به ۱۲۰ سال مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی

مردم ایران بیش از ۱۲۰ سال است که برای آزادی مبارزه می کنند.

ستارخان

ستارخان

 

 

 

 

اردیبهشت ۱۳۳۰ – تشکیل اولین دولت ملی در ایران به دست دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق

 

 

 

 

 

۱۵شهریور۱۳۴۴ – بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران

 

ایران آزاد – بیش از ۱۲۰ سال بدنبال آزادی

 

 

مطالب مرتبط:

ایران آزاد – ویژگی‌های یک آلترناتیو معتبر

ایران آزاد – تنها هماورد

مریم رجوی: مردم و تاریخ ایران در جاده پیروزی محتوم حرکت می‌کنند