تقدیم نامه شخصیتهای برجسته آمریکایی به خانم مریم رجوی

اندازه متن
Aa Aa

در اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف۳ نامه‌یی از شخصیتهای آمریکایی خطاب به خانم رجوی قرائت شد

در این نامه از جمله آمده است: ساکنان اشرف یک تعهد قهرمانانه نسبت به یکدیگر را به‌رغم تهدید مرگ داشتند. آنها به مجروحان کمک کردند و حالا همین تعهد را برای مردم کشور خود دارند. مردمی که در زیر زندان، شکنجه و خشونت‌های رژیم هستند. آنان خواهان برقراری حکومتی در ایران هستند که به جای به کار بردن منابع برای نابودی مردم ایران در خدمت آنها ست. آنها می‌دانند که رژیم حاکم روزهایش به شمارش افتاده و هر روز شمار روزهای رژیم کاهش می‌یابد.