فاتمیر مدیو در گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳

اندازه متن
Aa Aa

 فاتمیر مدیو رئیس حزب جمهوریخواه آلبانی، وزیر دفاع پیشین:

به سرآغاز ایران جدید یعنی به اشرف۳خوش آمدید.

زمان تغییر در ایران فرا رسیده و حتی دیر شده است. دولت آمریکا در برابر رژیم حاکم بر ایران ایستاده است و ما امیدواریم که در اروپا هم ما در کنار هم برای حقوق‌بشر در ایران بایستیم.

سال گذشته دولت آلبانی سفیر رژیم ایران را اخراج کرد. چرا که آنها یک طرح تروریستی علیه اشرف۳تدارک دیده بودند.

خانم رجوی طرح ده ماده‌یی شما قطعاً مسیر آزادی ایران است و یک امید برای کسانی است که به آزادی اعتقاد دارند. ما در آرمان شما برای حمایت از ایران آزاد متحد هستیم. ما دوست داریم به‌عنوان کسانی به‌خاطر سپرده شویم که در کنار شما برای آزادی ایران جنگیدند و نه کسانی که فقط سرکوب را دیدند و کاری نکردند.