تلویزیون تاپ چنل: اشرف۳ محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در آلبانی است

اندازه متن
Aa Aa

کانال تلویزیون تاپ چنل آلبانی۲۱تیر۹۸ :

اشرف۳ محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در آلبانی است

که اخیرا ساخته شده و دارای سالن بزرگی است که نمایشگاهی در آن ۱۲۰سال مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی را بشکل سه بعدی نشان میدهد،

مریم رجوی روز جمعه تاکید کرد ایران در یک سرفصل تاریخی قرار دارد و پیروزی مردم و مقاومت ایران قطعی است.

در این مراسم دهها شخصیت بلندپایه از دو سوی اقیانوس اطلس از جمله رودی  جولیانی شرکت کردند…

طی کنفرانس اعضای مجاهدین خلق که مورد شکنجه در زندانهای رژیم ایران قرار گرفتند از جمله شاهدان قتل عام ۳۰ هزار زندانی در سال ۱۹۸۸ در ایران سخنرانی کردند.