ایران آزاد – تفاوتهای گردهمایی امسال مقاومت در اشرف۳ با سالهای گذشته

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد درهمبستگی با قیام ایران
همصدا با مقاومت ایران
برای حمایت از جایگزین دموکراتیک در برابر آخوندها

گفتگو با علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکاایران آزاد – تفاوتهای گردهمایی امسال مقاومت در اشرف۳ با سالهای گذشته

مطالب مرتبط:

ایران آزاد – بازتاب گردهمایی سالانه مقاومت در رسانه‌های بین‌المللی

گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳