بزرگداشت۱۲۰سال نبرد تاریخی در سایت واشنگتن تایمز پخش زنده شد

اندازه متن
Aa Aa

واشينگتن تايمز

بمدت چند ساعت كنفرانس بزرگداشت نبرد تاريخي مردم ايران برای آزادی با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت و شخصيتهای برجسته بين المللي در اشرف سه را بصورت زنده بر روی سايت خود پخش كرد.