تعطیلی ادارات خوزستان به دلیل شدت گرما و کمبود سرمایشی

اندازه متن
Aa Aa

به دلیل شدت گرما در خوزستان و فقدان امکانات سرمایشی، ادارات خوزستان در چهارشنبه تعطیل اعلام شد.

در دو روز گذشته ادارات به صورت نیمه وقت باز بودند. دمای هوا در روزهای آینده بالاتر از پنجاه درجه پیش بینی شده است.

درتهران نیز گرمای هوا به چهل درجه رسیده است.