دژخیمان خامنه‌ای ۴زندانی را در زندان ارومیه اعدام کردند

در یک اعدام جمعی ، دژخیمان خامنه ای چهار زندانی را در ارومیه اعدام کردند.

این اعدامهای جنایتکارانه صبح روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه صورت گرفت.