پیام کنفرانس همبستگی عربی اسلامی با مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

 ایران آزاد

گزارشی از برگزاری کنفرانس همبستگی عربی اسلامی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک در اشرف۳

مطالب مرتبط

ایران آزاد – بازتاب گردهمایی سالانه مقاومت در رسانه‌های بین‌المللی

همبستگی عربی-اسلامی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک – سرنگونی رژیم آخوندها لازمه پایان جنگ و تروریسم در منطقه – اشرف۳