گزارشی از برگزاری کنفرانس محکومیت تروریسم رژیم

اندازه متن
Aa Aa

کنفرانس محکومیت تروریسم و برنامه موشکی نظام آخوندی – ایران آزاد

گزارشی از برگزاری کنفرانس محکومیت تروریسم و برنامه موشکی نظام آخوندی و حمایت از مقاومت ایرانایران آزاد – صدای کنفرانس محکومیت تروریسم و برنامه موشکی نظام آخوندی

مطالب مرتبط

گردهمایی سالانه مقاومت از دید رسانه‌ها – ایران آزاد

سخنرانیهای لورانس فلمن ری‌یل، ژان شارل ری‌یل،‌ اتوبرنهارد،‌ مریدیت برگمن، اریک وروو، مارک فالکه، مالکوم فاولر، در کنفرانس بین‌المللی در اشرف۳ـ ۸تیر ۱۳۹۸