اشرف۳ سمبل عزم جزم برای مبارزه برای آزادی – ایران آزاد

اندازه متن
Aa Aa

اجلاس سالانه مقاومت ایران

منتخبی از سخنرانی هیئت منتخبان و شهرداران فرانسوی در جریان گردهمایی سالانه مقاومت در اشرف۳ایران آزاد – اشرف۳ سمبل عزم جزم برای مبارزه برای آزادی

مطالب مرتبط:

 

دینا روهرا باکر در گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳

کنفرانس منتخبان و شخصیتهای سیاسی اروپا در اشرف ۳- حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران، نه به تروریسم و برنامه موشکی رژیم آخوندی