اعتراض مردم بندرماهشهر علیه تعیین محدوده و تقسیمات جدید شهری

اندازه متن
Aa Aa

دریک حرکت اعتراضی، مردم بندرماهشهر

روز سه شنبه برای دومین روز متوالی علیه تعیین محدوده بین بندر ماهشهر و بندر خمینی ملعون و تقسیمات شهری جدید حکومت آخوندی در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند و خیابان منتهی به فرمانداری را بستند.

معترضان نسبت به عواقب این طرح هشدار دادند که کازرونی‌ دیگر این بار در جنوب‌ خوزستان رخ خواهد داد!

تظاهرکنندگان شعار می دادند

هیهات مناالذله