اعتصاب و تجمع اعتراضی در شهرهای میهن – قیام ایران

اندازه متن
Aa Aa

اعتراض و اعتصاب و مقاومت مردم در برابر رژیم

گزارشی از اعتصاب رانندگان اتوبوس در زنجان،

غارت شدگان موسسه کاسپین،

کسبه و ساکنین خیابان حصار اراک،

کارگران شاغل و بازنشسته در تهران، مردم بندر ماهشهراعتصاب و تجمع اعتراضی در نقاط مختلف میهن – قیام ایران

مطالب مرتبط:

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مقابل بانک مرکزی در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل وزارت کار در تهران

تجمعهای اعتراضی در نقاط مختلف میهن – قیام ایران

حرکتهای اعتراضی در اراک، تهران و لوشان