ایران آزاد – کهکشان اشرف۳ در آینه تلویزیونهای بین‌المللی

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد درهمبستگی با قیام ایران
همصدا با مقاومت ایران
برای حمایت از جایگزین دموکراتیک در برابر آخوندها

کهکشان اشرف۳ در آینه تلویزیونهای بین‌المللی – ایران آزاد

گفتگو با شاهین قبادی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایرانایران آزاد – کهکشان اشرف۳ در آینه تلویزیونهای بین‌المللی

مطالب مرتبط

گردهمایی سالانه مقاومت از دید رسانه‌ها – ایران آزاد

فاکس نیوز:‌ گردهمایی مقاومت ایران در تأسیساتشان در اشرف۳ برگزار شد