جلوه های کهکشانی در سخنان مریم رجوی_روی خط

اندازه متن
Aa Aa

گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳

روی خط کهکشان بین المللی بیست وششم تیرماه ۹۸

روز یکشنبه ۲۳ تیرماه جلسه زنان درکنفرانس بین المللی اشرف ۳ برگزارشد.

این جلسه یک حلقه ازحلقات به هم پیوسته ای بود که از ۲۵ خرداد ازبروکسل شروع شد

و تعدادی ازپایتخت های اروپایی وامریکا را طی کرد

و در اشرف۳ به کهکشان سالانه مقاومت بالغ شد.

….