آلن ویوین: مبارزه شما مبارزه‌ای برای کرامت انسان است

اندازه متن
Aa Aa

آلن ویوین ـ وزیر پیشین در دولت فرانسه

دوستان عزیز مقاومت ایران،

من نیز عضو خانواده‌ای هستم که جزء مقاومت علیه نازیها بوده و به این آگاهم که مبارزه شما برای دفاع از آزادیهاست. مبارزه‌ای برای کرامت انسان. در جریان این گردهمایی بزرگ من و دوستان فرانسوی‌ام خوشنود شدیم از مشاهده نقاط مشترک زیادمان در مبارزه ضروری علیه تمام نیروهای جهل، بخصوص آنهایی که مدعی تکیه بر مذهب‌ هستند،  همان مذهبی که توسط خودشان تحریف شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌ است.

ولی آنچه ما را بیشتر از همه در این گردهمایی تحت تاثیر قرار داد اهمیت اطلاعاتی است که از داخل ایران به ما ارائه شد، همه این دوستانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند تحسین ما را بر می‌انگیزند. برای ساختن  سومین اشرف، با آرزوی اینکه چهارمین اشرف در سراسر خاک ایران بر پا شود، ما از آنها تشکر می‌کنیم.

و می‌دانیم که ما به‌آنها نیاز داریم، آن‌هم در دورانی که جهان در شرایط بسیار بدی به‌سر می‌برد.

خطر  اتمی که با از سرگیری غنی‌سازی در تهدید بزرگی است که ما را به اقدام فرا می‌خواند. برای مبارزه با این گرایشات بسیار خطرناک برای آینده بشریت، ما نیاز به حمایت ایرانیانی داریم که با شیوه خود   در داخل خاکشان برای آزادی مبارزه می‌کنند. با تشکر از همگی.