استقبال جان بولتون از لیست‌گذاری حزب‌الشیطان لبنان توسط دولت آرژانت

اندازه متن
Aa Aa

استقبال جان بولتون مشاور امنیت ملی رئيس جمهور آمریکا

از لیستگذاری حزبالشیطان لبنان توسط دولت آرژانتین

 جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید

در پیامی درباره اقدام آرژانتین بخاطر افزودن حزبالشیطان لبنان  به لیست گروههای تروریستی نوشت:

ایالات متحده از اقدام آرژانتین برای افزودن حزبالله، نیروی نیابتی رژيم ایران، در فهرست گروههای تروریستی استقبال میکند.

ما به اقدامات مشترک برای قطع درآمد حزبالله و توانایی رژیم ایران برای طراحی توطئههای تروریستی، ادامه میدهیم.

اکنون زمان خاموش کردن نور آنچه كه اسمش را «حزبخدا» مینامند، فرا رسیده است.