جرمی هانت: اگر رژیم ایران نفتکش ما را آزاد نکند با عواقب سختی مواجه خواهدشد

اندازه متن
Aa Aa

باجخواهي و راهزني رژيم آخوندي در خليج فارس

ربودن یک نفتکش متعلق به انگلستان در تنگه هرمز

توسط سپاه تروريستي پاسداران

 جرمی هانت وزير خارجه انگلستان:

اگر رژیم ایران نفتکش ما را آزاد نکند

با عواقب سختی مواجه خواهد شد

 عصر جمعه ۲۸ تیرماه سپاه تروريستي پاسداران اعلام کرد یک فروند نفتکش متعلق به انگلستان به نام استنو ایمپرو (steno impero) را که 23 خدمه دارد، حین عبور از تنگنه هرمز توقیف کرده است. این اطلاعیه، علت این راهزنی دریایی را به طور مضحکی رعایت نکردن قوانین و مقررات بینالمللی دریایی اعلام کرد و اضافه کرد که این نفتکش برای بررسیهای لازم تحویل سازمان بنادر شده است.

به دنبال این اقدام، دولت انگلستان اعلام کرد بهطور اضطراری بهدنبال اطلاعات بیشتر در مورد یک نفتکش است که بهطور ناگهانی تغییر مسیر داده و به سمت آبهای ایران روانه شده است. مقصد این کشتی عربستان بود. به گفته مقامهای انگلستان، اطلاعات ردیابی نشان میدهد که به سمت شمال و به سوی جزیره قشم که محل یکی از پایگاههای دریایی پاسداران است تغییر مسیر داده است.

جرمیهانت وزیر خارجه انگلستان با اشاره به این که نفتکش ربوده شده تحت محاصره چهار قایق و یک هلیکوپتر درآمده است، هشدار داد: این اقدام غیرقابل قبول است… اگر رژیم ایران نفتکش ما را آزاد نکند عواقب سختی برای آنها وجود خواهد داشت.

وی گفت: اقدام رژیم ایران در منطقه خلیجفارس نشانه نگرانکنندهای است که ممکن است این رژیم راه خطرناک رفتارهای غیرقانونی و بیثباتکنندهای را در پی توقیف قانونی نفتکشی در جبل الطارق که به سوريه نفت منتقل میکرده در پیش گرفته باشد. واکنش ما تأمل برانگیز اما قدرتمند خواهد بود.

پس از این واقعه کمیته اضطراری دولت انگلستان، برای دومین بار در روز جمعه برای بحث درباره این تحولات تشکیل جلسه داده است.

تلویزیون رژیم ۲۵ تیر ۹۸

خامنهای هفته گذشته با اشاره به توقیف ابر نفتکش رژیم در جبلالطارق توسط انگلستان، دستور راهزنی دریایی را صادر کرده و گفته بود: جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثتها را بیجواب نمیگذارند و در فرصت خود پاسخ میدهند.