پال گوسار: من در کنار شما در آلبانی می ایستم

اندازه متن
Aa Aa

پال گوسار نماینده کنگره آمریکا

من درکنار شما در گردهمایی ایران آزاد در آلباني می ایستم وبا تلاشهاي شما علیه رژیم ستمگر حاکم بر ایران همراهم.

رژيم ايران  آزادی های مردم ايران را سركوب ميكند. این رژیم حامي تروريسم در سراسر خاورميانه است و مخالفان سياسی خود را زنداني مي‌كند.

من از صميم قلب از تلاشهای صلح آمیز«ايران آزاد» براي تغيير در ايران و ایجاد يك كشورمبتنی بر عدالت و انتخابات آزاد، كه در آن به حقوق كليه ايرانيان احترام گذاشته می شود حمايت مي‌كنم.