پیام همبستگی شیلا جکسون لی با گردهمایی ایران آزاد

اندازه متن
Aa Aa

شيلا جكسون لی نماينده دموکرات كنگره امريكا

پيام همبستگی با گردهمایی ایران آزاد

 ما در كنار خانم رجوي

 رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران مي ايستيم

تا به سرنگوني رژيم ايران و حمايت ازآلترناتيوآن

برای تحقق يك جمهوري غيراتمي در ایران فراخوان بدهيم

خانم مريم رجوي

رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران

گردهمايي سالانه براي يك ايران آزاد

باعث افتخارم است كه اين نامه را به مناسبت گردهمايي سالانه شما براي يك ايران آزاد بنويسم و تبريكاتم را از صميم قلب ابراز كنم. مفتخرم كه از طرح ده ماده اي شما براي آينده ايران حمايت كنم كه تضمين آزادي احزاب و اجتماعات، لغو حكم اعدام، جدايي دين و دولت، برابري زنان، و چندين مواضع سياسي ديگراست كه ايران را به آينده پرتاب ميكند.

مردم ايران شايسته يك تغيير دمكراتيك هستند كه رشد اقتصادي  و يك جامعه پيشرفته را محقق كند.

در همين راستا من همراه با شمار زيادي ديگر، در كنار خانم مریم  رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران مي ايستيم تا به سرنگوني رژيم ايران، آزادي فوري كليه زندانيان سياسي و حمايت از آلترناتيو آن برای  تحقق يك جمهوري غيراتمي فراخوان بدهيم.

از سال ۲۰۱۳ بيش از ۳۱۰۰ اعدام در ايران بوده است. اقليتهاي مذهبي مورد رفتار غيرانساني قرار گرفته  و از حقوق خود براي پرستش آزادانه محروم شده و برخي اعدام شده اند….

هزاران زنداني سياسي، اعم از مردان، زنان و نوجوانان توسط رژيم ايران  اعدام شده اند و گزارش شده اجساد اين قربانيان در گورهاي گمنام  دفن شده اند و خانواده هاي آنان از محل آنها مطلع نشده اند. اين ركورد غيرقابل تحمل رژيم حاكم بر ايران بايد براي يك ايران آزاد پايان يابد.

همراه با مردم حوزه انتخابیم در تگزاس ما در همبستگي با شما هستيم و حمايت مستمر خود را براي يك ايران آزاد و پيشرفته اعلام ميكنيم.

شيلا جكسون لي

نماینده کنگره ایالات متحده