تظاهرات ایرانیان در استکهلم در همبستگی با مردم ایران و قیام – ایران آزاد

اندازه متن
Aa Aa

همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران

نگاهی به تظاهرات بزرگ ایرانیان در استکهلم سوئد

مطالب مرتبط

برای ایران آزاد، تظاهرات بزرگ در استکهلم

تظاهرات در استکهلم – سوئد – همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران – شنبه ۲۰ژوئیه۲۰۱۹ – ۲۹تیر ۱۳۹۸