چند چهرگی نظام در برخورد با جهان – طنز سیاسی

اندازه متن
Aa Aa

مطالب طنز – چند چهرگی نظام در برخورد با جهان

نگاهی به کاریکاتورهای سیاسی

چند چهرگی نظام در برخورد با جهانچند چهرگی نظام در برخورد با جهان – طنز سیاسی

 

 

 

 

دزد دریایی خلیج فارسچند چهرگی نظام در برخورد با جهان – طنز سیاسی

 

 

 

 

مین‌کاری رژیم در مسیر لبنان به سوی اعرابمین‌کاری رژیم در مسیر لبنان به سوی اعراب

 

 

 

 

رژیم در وحشت از چنگال عدالترژیم در وحشت از چنگال عدالت

 

 

 

 

رژیم هم در خانه آمریکا را می زند هم شعار مرگ بر آمریکا می دهدرژیم هم در خانه آمریکا را می زند هم شعار مرگ بر آمریکا می دهد

 

 

 

 

مار تروریسم در رأس رژیم آخوندی، لانه کردهمار تروریسم در رأس رژیم آخوندی، لانه کرده

 

 

 

 

 

 

نظام حوثیها را و آنها پهپادهای انفجاری را کنترل می کنندنظام حوثیها را و آنها پهپادهای انفجاری را کنترل می کنند

مطالب مرتبط

لگدپرانی رژیم با غنی سازی مجدد – طنز سیاسی

موشکاف ۲۹تیر- سلام به شما که امروز دوباره توی سوئد چهارستون نظام را به لرزه درآوردید