شعله در زنجیر _ سالروز شهادت سیدمحمدرضا سعادتی

به مناسبت شهادت سید محمدرضا سعادتی

۴ مرداد ۹۸