پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

ماجرای پرواز بزرگ

به مناسبت سالگرد پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس

۷ مرداد ۱۳۹۸

مطالب مرتبط:

پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت اول

پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت سوم