پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت پنجم

اندازه متن
Aa Aa

ماجرای پرواز بزرگ

به مناسبت سالگرد پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس

۷ مرداد ۱۳۹۸

پرواز پروازها

مطالب مرتبط:

پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت سوم

پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت چهارم