ادامه تظاهرات در اعتراض به قانون استرداد مخالفان در هنگ کنگ

اندازه متن
Aa Aa

تظاهرات در هنگ کنگ روز یکشنبه نیز ادامه یافت.

این تظاهرات که بیش از دوماه است در اعتراض به قانون استرداد مجرمان به چین شروع شده، اکنون ابعادی گسترده تر پیدا کرده و به اعتراضاتی برای پایان یافتن کنترل شدید پکن بر هنگ کنگ تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری ها روز شنبه ۲۰ نفر از معترضین دستگیر شده اند.

روز یکشنبه تظاهر کنندگان با سنگ به مقر پلیس حمله کردند و شیشه های ساختمان را شکستند.