تحولات ، اعتصابات و اعتراضات در شهرهای میهن – قیام ایران

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – تحولات ، اعتصابات و اعتراضات در شهرهای میهن

سربداران تیم فوتبال بندر عباس. گزارشهایی از مسدود کردن جاده توسط جمعی از مردم در ارومیه.تحولات ، اعتصابات و اعتراضات در شهرهای میهن – قیام ایران

تجمع مالباختگان شرکت عظیم خودرو مقابل دادسرای جرائم اقتصادی. خانه سازی با مجوز شهرداری و دهیار در جنگلهای شمال.

۳۲ خانوار جنگل نشین شفتی آواره شدند. وضعیت طبیعت استان گیلان. خوابیدن یک پاکبان درتهران با پتوی تو سطل آشغال.

مطالب مرتبط

اخبار خروش و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف میهن – قیام ایران

تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان مخابرات روستایی کل کشور در تهران + فیلم