فعالیت‌های کانون‌های شورشی در گرامیداشت سالگرد قتل‌عام۶۷

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در گرامیداشت سالگرد قتل‌عام۶۷