اطلاعیه شورای ملی مقاومت-فراخوان به محکومیت بین‌المللی تیراندازی وکشتار مردم غیرمسلح

اندازه متن
Aa Aa

اطلاعیه شورای ملی مقاومت-فراخوان به محکومیت بین‌المللی تیراندازی وکشتار مردم غیرمسلح

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای به محکومیت بین‌المللی تیراندازی و کشتار مردم غیرمسلح در محمودآباد مازندران فراخوان داد.

در این اطلاعیه آمده است:

روز شنبه ۱۹ مرداد

شماری از مردم محمودآباد مازنداران بخاطر غصب زمين هايشان توسط ارتش تحت امر خامنه اي دست به اعتراض زده و خواستار بازپس گرفتن اين اراضي شدند.

اما نيروي هوايي آخوندها بسوي مردم بي سلاح آتش گشود و شماري از آنها در اثر گلوله های مستقيم كشته و مجروح شدند.

پاسداران جنايتكار

و ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي رژيم بسياري از زمينهاي مردم را در مناطق مختلف بويژه شمال كشور براي مقاصد سركوبگرانه و يا اهداف سودجويانه تصرف كرده اند.

تيراندازی به سوی مردم محمودآباد در حالي صورت گرفت كه حتي قضائيه آخوندها نيز دستور داده بود نيروی هوايي تحت امر ولي فقيه اين اراضي را به صاحبان آنها برگرداند.

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت می‌افزاید:

سپاه پاسداران در خبرگزاري خود

مردم معترض را اراذل و اوباشي توصيف كرد كه به پادگان نيروي هوايي ارتش، هجوم غير قانوني و خودسرانه كرده بودند و سربازان براي دفاع از خود تيراندازي كردند.

اما با انتشار اخبار اين حمله جنايتكارانه،

كارگزاران رژيم آخوندي در وحشت از خشم و انزجار مردم و ادامه اعتراضات،

براي توجيه اين جنايت رذيلانه بنحو مسخره اي مدعي شدند كه نيروهاي نظامي، تيراندازي هوايي كرد‌ه‌اند

اما به دليل مسطح نبودن زمين اين شليك هاي هوايي به مردم معترض اصابت كرده است!

مقاومت ايران ضمن ابراز صميمانه ترين تسليتها به بازماندگان قربانيان حادثه محمودآباد و آرزوی بهبودی سريع براي مجروحان از عموم جوانان مي خواهد به همبستگي و حمايت از مردم محمودآباد بشتابند.

مقاومت ايران همچنين دبيركل و شورای امنيت ملل متحد و مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به محكوميت شديد تير اندازی به سوی مردم غير مسلح و كشتار مردم بی دفاع فرامي‌خواند.

دبيرخانه شورای ملي مقاومت ايران ۲۰/۵/۹۸  (۱۱اوت۲۰۱۹)