عید سعید قربان بین‌الملل فدا و قربانی_قسمت سوم

اندازه متن
Aa Aa

 به مناسبت عید سعید قربان بین‌الملل فدا و قربانی

قسمت سوم

بیست ویکم مرداد ۹۸

عیدی با نوید یک انقلاب پیروزمند

عید گشایش و گشودن زنجیرها از دست و پای بشر

عیدی بزرگترین نوید به انسان‌ها

عیدی بزرگ به سوی منزلگاه آزادی

در عید قربان همه شاهد حج حاجیان به گرد خانه خدا هستیم. یکی از زیباترین عبادات در توحید

اما اجازه بدهید در مورد حج و محتوای حج، سری هم به حکایات عرفانی بزنیم.

نقل است که بایزید بسطامی گفت: مردی پیشم آمد و پرسید که کجا می روی؟ گفتم به حج

گفت چه داری؟ گفتم ۲۰۰درهم

گفت به من ده و ۷بار گرد من بگرد که بچگان دارم و دست تنگم که حج تو این است، چنان کردم و بارگشتم.

مطالب مرتبط:

عید سعید قربان بین‌الملل فدا و قربانی_قسمت اول

عید سعید قربان بین‌الملل فدا و قربانی_قسمت دوم