سیاست رژیم در خلیج فارس _ رو در رو

اندازه متن
Aa Aa

کاهش تنش درخلیج فارس آیا تغییر سیاست رژیم می باشد

رودررو – بیست ودوم مرداد ۹۸

بنظر میرسد که تنشها درخلیج فارس فروکش کرده و خبری از ربودن نفتکش و یا چسبانیدن مین به آنها

ویا حملات موشکی نیست آیا رژیم تغییر سیاست داده و دست از جنگ افروزی و تحریکات خودش برداشته است.

البته ازطرفی دیگر مداوم تهدید میکند که گام سوم را درزمینه هسته ای برخواهد داشت واز تعهدات برجامی خودش

عدول خواهد کرد علت این تهدید چیست؟

همراه هستیم با اسحاق علینژاد

….

هدف رژیم روحیه دادن به پاسداران و بسیجی هاست که زیر ضرب این تحریم ها  مخصوصا تحریم خامنه‌ای و دم و دستگاهش

تحریم ظریف، لیست گذاری سپاه پاسداران، پاک خودشان را باخته‌اند. علاوه بر این از ترس همان ائتلاف بین المللی نظامی که در منطقه دارد شکل می گیرد،

و غلظت نظامی که در منطقه است، تقریبا روحیه شان را از دست داده اند.