تشبثات مذبوحانه و رسوای وزارت‌اطلاعات علیه مقاومت ایران

اندازه متن
Aa Aa

تشبثات مذبوحانه و رسوای وزارت‌اطلاعات علیه مقاومت ایران

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضدتروريسم

۲۳ مرداد ۱۳۹۸

 تشبثات مذبوحانه و رسواي وزارت اطلاعات عليه مقاومت ايران

اقدامات ديوانه‌وار ماشين سایبری اطلاعات و سپاه آخوندها

در برابر كارزارهاي جهاني مقاومت

تظاهرات بزرگ ايرانيان در پايتخت های مختلف جهان

و گردهمايی ۵ روزه در اشرف۳

با حضور ۳۵۰ شخصيت سياسي از ۴۷ كشور

مضافاً بر فعاليت كانون‌های شورشي در داخل ميهن اشغال‌شده

تعادل حكومت آخوندي را در هم ريخته و در وضعيت تحريم كامل نفتي و ليست‌گذاري خامنه ای و ظريف، ضربات جانكاهي به رژيم وارد كرده است.

علي ربيعي

سخنگوي دولت آخوند روحاني

و از پايه‌گذاران گشتاپوي ديني در ۱۳ مرداد گفت

ادبيات كاخ سفيد خيلي به ادبيات مجاهدين نزديك شده است .

علی ربیعی سخنگوی دولت آخوندروحانی ۱۳ مرداد ۹۸

حضور ضد انقلاب توی کاخ سفید زیاد شده

من کاملا احساس دارم میکنم که روی ادبیاتی که کاخ سفید داره حرف میزند خیلی به ادبیات سیمای این گروهکها، صدا و سیمای این گروهکها خیلی نزدیک شده

 كيهان خامنه ای در ۱۷مرداد نوشت :

مجاهدين « تا قلب خانه‌هایمان نفوذ کرده‌ و تاثیرگذاری می‌نمایند».

پاسدار سرتيپ ناصح در۶ مرداد در تلويزيون رژيم گفت:

«تمام چیزهایی که تو دنیا اتفاق می‌افتد علیه ما یک گوشه‌ای از لابی گری اینها (مجاهدين) است.هزینه‌ای است که اینها کردند …

در ارتباط با بحث موشکی می‌بینیم که با آمریکا اینها اطلاعات می‌دهند در ارتباط با بحث حقوق‌بشر اینها اسناد، مدارک، پرونده‌سازی می‌کنند می‌دهند به اروپایی‌ها از اون طریق به ما فشار بیاید یعنی از همه اهرمها بر علیه ما دارند استفاده می‌کنند».

 پاسدار ناصح از سرکردگان سپاه پاسداران / تلویزیون رژیم ـ ۶ مرداد ۹۸

ما تمام چیزهایی که توی دنیا اتفاق می‌افتد بر علیه ما

ما باید بدانیم که یک گوشه‌ای از لابی گری اینهاست هزینه‌ای است که اینها کردند و اطلاعاتی است که اینها دادند در ارتباط با بحث فرضا حقوق‌بشر اینها اسناد مدارک پرونده‌سازی می‌کنند می‌دهند به اروپایی‌ها از اون طریق مثلاً به ما فشار بیاید یعنی از همه اهرمها بر علیه ما دارند استفاده می‌کنند این را باید بدانیم و باید حواسمان جمع باشد.

تشبثات مذبوحانه و رسوای وزارت‌اطلاعات علیه مقاومت ایران

مطالب مرتبط:

اطلاعیه شورای ملی مقاومت-دستگیری شمار زیادی از خانواده‌ها

تشبثات مذبوحانه و رسوای وزارت اطلاعات علیه مقاومت ایران