درنظرگرفتن درخواست آمریکا برای جلوگیری از حرکت تانکر رژیم

اندازه متن
Aa Aa

درنظرگرفتن درخواست آمریکا برای جلوگیری از حرکت تانکر رژیم

لويدز ليست اعلام کرد

جبل الطارق

درخواست آمريکا را براي جلوگيري از حرکت تانکر رژيم ايران در نظر مي گيرد

لويدز ليست نوشت:

همچنان که صاحبان گريس ۱ بدنبال جايگزيني خدمه کشتي هستند

تحقيقاتي توسط بازجويان براي در نظر گرفتن در خواست آمريکا در جريان است

لويدز ليست نوشت: بدين ترتيب زمان به ضرر اين تانکر است.

رويترز قبلا گزارش داده بود که،

پيکاردو وزير اول جبل الطارق در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد

احتمال ايجاد مانع حقوقي براي نفتکش گريس يک  هم چنان وجود دارد و ممکن است پرونده اين کشتي به خواسته آمريکا به دادگاه بازگردد.

وي افزود :

موضوع فراخوان آمريکا مستقل از پرونده قبلي توقيف اين کشتي بوده و مقامات در حال بررسي آن هستند و رسيدگي به آن يک پروسه قضايي ديگرمي طلبد.

حکومت آخوندی

که ابتدا اعلام کرده بود کشتي گريس يک عازم سوريه است،

بعداز توقيف کشتي و احکام صادره از دادگاه براي استمرار توقيف آن در هفته هاي گذشته، رويه انكار و حاشا در پيش گرفت تا بتواند تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه بشار اسد را دور بزند.

رژيم در يک سند مکتوب با سربرگ

و امضاي سفارتخانه اش در انگلستان تعهد داد که درصورت رفع توقيف از گريس يک، اين کشتي به هيچ بندر يا کشوري که مورد تحريم اتحاديه اروپاست، نخواهد رفت.

اما بعداز صدور حکم دادگاه

سخنگوي وزارت خارجه رژيم وهمچنین بعيدي نژاد سفير رژيم درانگلستان تلاش کردند اين تعهد را دور بزنند تا راه انتقال نفت ايران براي رژيم جنايتکار اسد بسته نشود.

به گزارش خبرگزاری رویترز ۲۶مرداد۹۸ یک دادگاه آمریکا حکم توقیف نفتکش رژیم ایران را که ماه گذشته توسط تفنگداران دریایی سلطنتی انگلستان در جبل الطارق توقیف شده بود صادر کرد، سند دادگاه روز جمعه نشان داده شد.

درنظرگرفتن درخواست آمریکا برای جلوگیری از حرکت تانکر رژیم

مطالب مرتبط:

آمریکا حکم توقیف نفتکش رژیم ایران در جبل الطارق را صادر کرد

کشتی گریس۱ بعداز۲۴ساعت از رفع توقیف همچنان در جبل‌الطارق است