اعلام منطقه یک پاریس به عنوان شهر خواهر اشرف۳ توسط شهردار ژان فرانسوا لوگاره

اندازه متن
Aa Aa

اعلام منطقه یک پاریس به عنوان شهر خواهر اشرف۳ توسط شهردار ژان فرانسوا لوگاره

تلويزيون كانال سه فرانسه

اعلام منطقه يك پاريس به عنوان« شهر خواهر»اشرف۳

توسط  شهردار ژان فرانسوا لوگاره

۱۹ ژوئيه ۲۰۱۹

– در يك اقدام بسيار سياسي ، شهردار منطقه يك پاريس، ژان فرانسوا لوگاره اخيرا اعلام سمبليك خواهری منطقه يك پاريس را با شهری در آلباني به نام اشرف۳ به امضاء رساند. ساكنان اشرف كه همه آنها  ايرانی و در واقع مجاهدين خلق سرسخت ترين مخالفان رژيم ايران هستند.

گزارش تانيا واتين و لوئيز سيمونده:

ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه يك پاريس است

در ۱۳ژوئيه او به همراه ۲۰۰ شخصيت از سراسر جهان در آلباني بسر ميبرد و از سوی مخالفان ايراني مجاهدين خلق كه يك شهر را اخيرأ ساخته اند، دعوت شده است.  شهردار منتخب منطقه یک پاريس اکنون اعلام سمبليك منطقه يك را بعنوان  شهر خواهر اشرف۳ ارائه ميكند.

 ما رسما اعلام ميكنيم كه مقاومت عليه استبداد و همه تهديدها عليه اين ارزشها يك حق غير قابل برگشت و غير قابل مذاكره است.

ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه يك پاريس به كانال۳ تلويزيون فرانسه گفت:

در شهری هستيم كه قلبش مي تپد و تبلور اميد به جايگزيني و آلترناتيو در ايران است

و اين آن چيزي است كه ميخواهيم از آن قدردانی كنيم و تشويق كنيم.

 اشرف۳ در عرض فقط يك سال از خاك برخاسته است

و توسط مخالفين رژيم آخوندها بر روي زمين دست نخورده اي نزديك تيرانا ساخته شده است. مجاهدين خلق كه سالها در عراق پناهنده بودند و تحت سركوب قرار گرفتند آنجا را با كمك سازمان ملل ترك كردند و در آلباني مستقر شدند.

در دو هزار كيلومتري آنجا، اولين پايگاه استقرار آنها در اور سوراوآز، شورای ملي مقاومت ايران را در خود جای داده است كه توسط مريم رجوی رهبری مي‌شود. از ۴۰سال پيش والدواز يك سرزمين پناهندگي برای اين مخالفين ايراني است.

در ميان آنها بهزاد نظيری که از يك سفر چند روزه پر احساس از اشرف۳ باز گشته می گوید:

يك سوم اشرفی ها زندانی سیاسی رژیم بوده اند

و برای من كه سه سال در زندانهاي خميني بسر بردم ، قبل از هر چيز فرصتي برای بازيافتن همسلولي هايم بود ، كساني كه با هم شكنجه هاي مشابه شديم. خاطره هايي را زنده كرديم ولي نگاهمان رو به آينده است ، نگاه به ايراني كه نياز به تغيير رژيم دارد در نتيجه به استقرار دمكراسي نياز دارد.

تلويزيون كانال سه فرانسه: ۱۹/۷/۲۰۱۹

اعلام منطقه یک پاریس به عنوان شهر خواهر اشرف۳ توسط شهردار ژان فرانسوا لوگاره

مطالب مرتبط:

ژان فرانسوا لوگاره: ما همه، شهروندان اشرف هستیم

تلویزیون کانال سه فرانسه: اعلام منطقه یک پاریس به‌عنوان«شهر خواهر» اشرف ۳ توسط شهردار ژان فرانسوا لوگاره