میشل دووکولور: بعد ازآزمایش‌های متعدد، شما توانستید خودتان را از نو بسازید

اندازه متن
Aa Aa

میشل دووکولور-بعد ازآزمایش‌های متعدد، شما توانستید خودتان را از نو بسازید

میشل دووکولور ـ رئيس كميته پارلماني براي ايران دموكراتيک در مجلس ملی فرانسه

خانم رجوی عزیز،

خانمها و آقایان ايراني عزيز،

اعضای عزيز مجاهدين خلق ایران،

دوستان عزیز مردم ايران، از جانب كميته پارلماني براي يك ايران دموكراتيك، می‌خواهم خوشنودی خودم را به‌خاطر حضور در كنار شما در اين مكان ابراز کنم كه سمبل قاطعيت تزلزل‌نا‌پذير شما و مبارزه‌تان برای آزادی است.

در حالي‌كه تنش ميان آمريكا و جمهوري اسلامي ظاهراً به‌اوج خود می‌رسد،

حضور همه ما در اينجا كه از خواست شما براي یک ایران آزاد حمایت مي‌كنيم واقعاً حامل پيام خاصی است. در واقع ما اينجا هستيم برای دفاع از منافع مردم ايران. اینجا هستیم برای دفاع از دموكراسي كه هيچ‌گاه نبايد به‌خاطر منافع اقتصادي قرباني شود.

كميته پارلماني برای يك ايران دموكراتيك بر این عقیده است كه بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران،

بايد يك پيش‌شرط براي هرگونه توسعه روابط ديپلوماتيك و تجاری با رژیم حاکم بر تهران باشد و اين بهبودی باید از طریق توقف اعدامها، آزادی زندانيان سياسي و احترام به همه آزاديها سنجیده شود.

رئيس‌جمهور (فرانسه) امانوئل ماکرون

طی اطلاعیه‌یی خطاب به كميته پارلماني برای ايران دموكراتيک به‌تاریخ ۲۸ژوئن ۲۰۱۸ يادآور شد كه او مصمم است بر رعايت حقوق بشر در ايران نظارت كند و همواره از اصول دموكراتیک و آزاديهای بنیادین در صحبت‌هایش با مقامات (رژیم) ايران دفاع كند. اما اين آزاديهاي بنیادین و اين اصول دموكراتيك توسط حکومتی پايمال می‌شود كه شما را سرکوب کرده و می‌کند، رژیمی که شما را وادار به تبعيد كرده و در دو نوبت همه اموال شما را نابود كرده است.

در اينجا شما دوباره توانستید برخیزید،

بعد از آزمایش‌های متعددی که در اشرف در عراق پشت سر گذاشتید، توانستید خودتان را از نو بسازید.

در اينجا شما به مبارزه خود براي برقراری دموكراسي در ايران عليه حکومت آخوندها ادامه می‌دهید كه هر چه از دستش می‌آمد برای ضربه‌زدن به شما انجام داد. مبارزه شما بیهوده نیست، چون شما از خودتان دفاع می‌کنید و من در اعماق اعتقاد دارم که شما روزی از من در یک ایران دموکراتیک استقبال خواهید کرد.

به‌عنوان رئيس كميته پارلماني برای يك ايران دموكراتيك و نماينده مردم فرانسه

به شما می‌گویم که تعداد بسيار زيادی از مردم فرانسه از مبارزه مردم ايران براي آزادي حمايت مي‌كنند. كشور ما فرانسه دارای یک سنت دموكراتيك ديرينه است و مردم فرانسه كه در رأس شعار خود به آزادي‌اش افتخار می‌کند که براي آن قيمت سنگين و مستمر‌ي داده، به اراده شما احترام می‌گذارد و به ديده برادري به‌شما مي‌نگرند.

متشكرم.

میشل دووکولور: بعد ازآزمایش‌های متعدد، شما توانستید خودتان را از نو بسازید

مطالب مرتبط:

گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳- از دید رسانه‌ها / گتی ایمیج: “کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران”

گردهمایی ایران آزاد، اجلاس سالانه مقاومت ایران _ اشرف۳