یک تلمبه‌خانه نفت عربستان مورد حمله پهپادی شبه‌نظامیان قرارگرفت

یک تلمبه‌خانه نفت عربستان مورد حمله پهپادی شبه‌نظامیان قرارگرفت