تظاهرات ایرانیان در اعتراض به حضور ظریف در هلسینکی -فنلاند

تظاهرات ایرانیان در اعتراض به حضور ظریف در هلسینکی -فنلاند