سخنرانی مریم رجوی درکنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران دراشرف۳

اندازه متن
Aa Aa

سخنرانی مریم رجوی درکنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران دراشرف۳

با درود به خواهران عزیزم

که از آلبانی، کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا و آسیا وکشورهای عربی در اینجا حضور دارند.
و با درود به خواهران عزیزم، اعضای خانواده بزرگ مقاومت. به‌ اشرف۳ خوش آمدید.
و درود می‌فرستم به اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران که در این اجتماع شرکت کرده‌اند.
چنین اجتماعی معمولاً در روز جهانی زن برگزار می‌شود،

اما هر جا که زنان گردهم بیایند و درباره رسالت‌شان برای آزادی و برابری و برای رهایی جامعه، صحبت کنند، همان روز، روز زن است.
این واقعیت به‌خصوص در مورد زنان ایران صدق می‌کند.

چون در برابر رژیمی مرتجع و بنیادگرا مقاومت می‌کنند که زن ستیزی بارزترین ویژگی آن است.
پیش از حاکمیت این رژیم، زنان در ابعاد گسترده در قیام‌ ضدسلطنتی حضور داشتند.

این بیانگر جهشی در جایگاه زنان و نقش مبارزاتی آنان بود. حضور گسترده زنان در آن انقلاب، از سوابق و زمینه‌های مبارزاتی مهمی برخوردار بود. مشخصاً در دهه ۱۳۵۰ زنان پیشتاز، در مبارزه انقلابی علیه شاه فعالانه شرکت کردند. پیشتازانی همچون فاطمه امینی، مرضیه اسکویی، اعظم روحی آهنگران و اشرف رجوی از زنان برجسته این مبارزه بودند که با فداکاری بسیار راه انقلاب را گشودند.
اما رژیمی که پس از آن به حاکمیت رسید یک استبداد مذهبی زن‌ستیز است. وقتی در سال ۵۷ روی کار آمد درست مثل این بود که سدی در مقابل رود خروشان حرکت و پیشروی زنان ایران گذاشته شد.
من بسیاری لحظه‌ها و روزهایش را به‌یاد دارم. انگار دو نیروی دشمن در میدان جنگ به‌هم رسیده باشند.

دشمنی آخوندها با زنان و بیزاری و بی‌اعتمادی زنان نسبت به ‌رژیم جدید از فردای به‌قدرت رسیدن خمینی شروع شد.
یعنی به محض ربودن انقلاب و چنگ انداختن آخوندها به قدرت سرکوب زنان با شعارهای یا روسری یا توسری

و هم‌چنین مقاومت زنان در مقابل این رژیم شروع شد و تا امروز ادامه دارد.

….

مطالب مرتبط:

کنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران، اشرف۳

مریم رجوی: پیشرفت زنان در جنبش مقاومت مرهون نبرد مستمر با اندیشه‌های ارتجاعی و استثماری است