اینگرید بتانکور: روزی که شما در تهران خواهیدبود بزودی می‌رسد

اندازه متن
Aa Aa

کنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران

اینگرید بتانکور

ابتدا مي‌خواهم از همة شما تشکر کنم به‌خاطر این فرصت خارق‌العاده؛

چون نادر است که بتوانیم دربارة زنان همراه با زنان صحبت کنیم و در کنار مردان، چون من تعدادی از آنها را دیدم

و حضور آنها بسیار ضروریست و آنها در این بحث و تفکر بسیار مهم هستند.

می‌خواهم با شما دربارة یکی از تجارب شخصی خودم صحبت کنم و دربارة مأموریتی که در پیش‌رو داریم.

روزی که شما در تهران خواهید بود و می‌دانیم که به‌زودی محقق خواهد شد،

با چالش بزرگی روبه‌رو خواهید شد، چون شما احتمالاً تنها سازمان حقیقی هستید که زنان در آن مستمراً در بالاترین سطح قرار دارند،

با زنی در مدار رهبری و هم‌چنین زنانی در همه‌جای سلسله‌مراتب.

و شما با این واقعیت روبه‌رو می‌شوید که کسب قدرت در کشوری مانند ایران که کشور عمده در صحنة بین‌المللی است، از ۸۰میلیون جمعیت حرف می‌زنیم و از یکی از کشورهای بزرگ خاورمیانه، نه‌تنها از نقطه‌نظر تاریخی، بلکه هم‌چنین از نظر اهمیت ژئوپلیتیک، کشور کوچکی نیست، چالش کوچکی نیست، مسئولیت کوچکی نیست، لذا هر کاری که انجام می‌دهید وقتی در قدرت قرار دارید، بر تمامی جهان بازتاب خواهد داشت.

پس تأثیرگذاری که خواهید داشت، چون رهبری دارید که یک زن است،

آن‌هم در کشوری که ۴۰سال تحت حاکمیت یک رژیم زن‌ستیز بوده، تأثیرات آن هم‌چون یک بمب اتم در تمامی دنیا خواهد بود. پس هر کاری که در ماههای اول ورود شما به صحنة بین‌المللی صورت گیرد، مشخص خواهد کرد که بیشتر نسل آینده زنان قادر به ‌انجام چه کارهایی در جهان خواهند بود. پس ما در رابطه با یک مسئولیت بسیار مهم صحبت می‌کنیم.

شما یک استثنا هستید، این سازمان یک استثنا است.

من هرگز سازمانی را ندیده‌ام که انضباط نظامی را با یک فلسفة زندگی به‌هم پیوند بدهد که دارای یک هدف سیاسی است برای تلاش و کسب قدرت و پایان‌دادن به یک نظام دیکتاتوری که یکی از مشخصه‌های این دیکتاتوری علاوه بر بی‌رحمی و شکنجه و غیره، زن‌ستیزبودن آن است.

از این‌رو اعتقاد من این است و مریم این‌را می‌داند که از طریق او، شما چیزی کسب کرده‌اید که بسیار غیر عادی است.

اگر به کاری که زنان امروزه در دنیای سیاست انجام می‌دهند نگاه کنید

و برخی از شما می‌فهمید که منظور من چیست، این است که برای رسیدن به قدرت،

برای بالارفتن از نردبان و تبدیل‌شدن به یک رهبر سیاسی، ما زنان، گرایش داریم که هم‌چون مردان باشیم.

بنابراین ما باید منعکس‌کنندة درون خودمان به‌عنوان زنان باشیم در این‌که چگونه می‌توانیم نیروی تغییر را در خودمان تقویت کنیم.

و من از بابت دستاوردهای شما، احساس خضوع می‌کنم و شما را تحسین و از شما سپاسگزاری می‌کنم

به‌خاطر همة چیزهایی که تاکنون فقط با حضور در کنار شما طی سالهای اخیر آموخته‌ام.

بسیار متشکرم.

کنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران

مطالب مرتبط:

مریم رجوی: پیشرفت زنان در جنبش مقاومت مرهون نبرد مستمر با اندیشه‌های ارتجاعی و استثماری است

سروناز چیت ساز درکنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران دراشرف۳