ثریا فرج ـ پارلمانتر مراکش : امیدواریم که در اشرف ایران دیدار کنیم

اندازه متن
Aa Aa

ثریا فرج ـ پارلمانتر مراکش  – کمیسیون بین المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران

درود مبارزاتي به حضار محترم

درود مبارزاتي به ساكنان مبارز اشرف

آزادي، عدالت، كرامت، نداي تغيير و مقاومت،

واژه‌هاي مؤنث [در زبان عربي] هستند. اينها (متجلي) در بانوي نيرومندي است كه قدرت خود را از رنجهايش گرفته است: خانم مريم رجوی.

درود مي‌فرستم به زنان پايدار ايران، درود مي‌فرستم به ساكنان اشرف۳.

اين كنفرانس يك لحظه تاريخي است؛ لحظه‌يي كه به‌وجود آورندة مشروعيت است و عدالت اجتماعي و تواناني اقتصادي و حقوقي و سياسي؛ لحظه‌يي است براي نهادينه‌‌كردن برابري و انصاف و فرصتهاي برابر و نفي خشونت و تبعيض.

شما زنان مقاومت هستيد؛ شما آلترناتيو هستيد؛ البته ما مردان ايراني را فراموش نمي‌كنيم زيرا آنها تكيه‌گاه و حمايت‌كننده هستند. شما آواي تغيير را بر دوش داريد به‌سوي آينده‌يي كه ظلم و فقر و استبداد و خشونت را رد مي‌كند.

مبارزة زنان ايران، الگويي است كه بايد به آن اقتدا كرد و ارزشهاي آن صبر است و پايبندي و فداكاري و ازخودگذشتگي و تقوا در كردار و روح مسئوليت و ايمان به آرمان بدون هيچ مانع و شرطي؛ آرمان آزادي و كرامت.

شما با ساختن اشرف۳، آيندة ايران را ساخته‌ايد؛ ايران آزاد. همگان بشارت مي‌دهند كه مسير، به‌سوي آزادي هموار شده است و گشايش در راه است، در راه است، در راه است.

به‌يمن پايداري شما و ايمان به آرمانتان،

اميدواريم كه در اشرف ايران ديدار كنيم؛ اشرف آزادی و اشرف مريم.

زيرا كسي كه نيروی مسعود و صلابت و پايداری مريم را داشته باشد شكست نخواهد خورد.

زنده‌باد مقاومت آزاد و سرفراز: حاضر، حاضر، حاضر.

ثریا فرج ـ پارلمانتر مراکش

 

مطالب مرتبط:

مریم رجوی: پیشرفت زنان در جنبش مقاومت مرهون نبرد مستمر با اندیشه‌های ارتجاعی و استثماری است

کنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران، اشرف۳