خدیجه زیانی- نماينده پارلمان مراكش: به یاری خداوند پیروزی به همراهتان باشد

اندازه متن
Aa Aa

خدیجه زیانی- نماينده پارلمان مراكش 

درود خالصانه به همه

خانم رئيس‌جمهور رجوی

خانمهای محترم نماينده از تمامي كشورهای جهان

شخصيتهای پيشرو از تمامي كشورهای جهان

خواهران مبارز در اشرف۳

زنان ايراني كه مورد ظلم واقع شدند مبارز و پايدار هستند؛ زنان مجاهد در سازمان مجاهدين خلق كه پافشاری مي‌كنند كه ادامه دهند و پايداری كنند با تمام توان و اراده، زيرا آنها كاملا ايمان دارند به آرماني كه آرمان آزادی است و آرمان سرزمين و آرمان ميهن.

در سال ۲۰۱۷ در روز جهاني زن يك سخنراني داشتم و به‌لرزه افتادم، زيرا برای اولين‌بار بود كه در ملاقاتي حضور داشتم كه به‌واقع انسان را به‌لرزه در‌مي‌آورد.

بسيار متأسف شدم (تا پيش از آن) تنها با شبكه‌های اجتماعي مطلع مي‌شدم، اما هنگامي كه با موضوع از نزديك مواجه شدم، كاملا احساس كردم كه خواری و قباحت و شرارت در ميان افرادی نهفته است كه از دين سوءاستفاده مي‌كنند تا آن‌را به وحشيانه‌ترين حالتها ارائه دهند و با آن دنيا را به انحصار دربياورند و دنيا را بفريبند؛ با افكار پست و زشتشان كه اين تروريسم را به‌بار مي‌آورد كه بر سر ما و تمامي خلقها آمده است.

خانمها و آقايان،

من امروز از مغرب آمده‌ام، من امروز از گذشته بيشتر ايمان دارم كه شما اكنون نيروي بالقوة خودتان را نشان داديد و اين‌كه شما امروز تاريخ را ساخته‌ايد؛ تاريخي كه با قلمي از طلا نگاشته خواهد شد و دنيا از شما ياد خواهد كرد. دنيا آنچه را انجام داديد به‌ياد خواهد آورد. و آنچه زنان ايراني مقاوم و مبارز و پايدار با تمامي توان خود انجام مي‌دهند و آنچه طي يك سال و نيم انجام داديد، به‌صراحت چيزي است كه چشمها را خيره مي‌كند.

آنطور كه به‌من گفته شد طي يك سال و نيم با اين وسايل جديد اينطور قرارگاه درست شد.

و اين يك دستاورد عظيم است كه به آن افتخار مي‌كنيم

و زماني كه شما در كشور خودتان برويد به هر چيزی خواهيد رسيد در اين كشوری كه امكانات و منابع مهم و غني دارد.

من بسيار امیدوارم كه شما پيروز خواهيد شد، بسيار مطمئن هستم.

پيروزي با زور و سرعت محقق نمي‌شود؛ پيروزي از سوي كساني محقق مي‌شود كه در برابر زندگي تسليم نمي‌شوند و شما از مردماني هستيم كه ارادة نيرومندي داريد براي محقق‌كردن هدف روشني كه همگي آن را ترسيم نموده‌ايد و آن هدفي است روشن و گرامي و انساني كه به تحقق آزادي و دموكراسي و زندگي شرافتنمندانه راه مي‌برد كه هر انساني آرزوی آن‌را دارد تا در ساية اين ارزشهاي پايه‌يي حقوق‌بشر زندگي كند.

شما دير يا زود حقتان را باز پس خواهيد گرفت و من نسبت به آن مطمئن هستم

زيرا ارادة قوی كه شما از آن برخوردار هستيد، اراده‌يي است بسيار نيرومند كه من تابه‌حال در زندگيم در هيچ فردي آن‌را نديده ‌بودم؛ خانم رجوی و تواني كه از آن برخوردار است به‌رغم رنجها و مصيبتهايي كه متحمل شده ، اما همه اينها نشاندهندة استواری يك زن نيرومند است كه پشت سرش زنان و مردان نيرومندی قرار دارند كه بايد همة آنها به هدف مورد نظرشان به خواست خدا برسند. براي شما موفقيت كامل آرزومندم.

مي‌دانيد كه به‌تازگي مغرب سفير خود را از تهران خارج كرد

و اين يك موضع شجاعانه است كه مغرب اتخاذ كرد پس از آن‌كه برای ما روشن شد تمامي تروريسمي كه در داخل كشورهاي عربي و ديگر كشورها برنامه‌ريزی مي‌شود، ساختة كشوري است كه مدعي اسلام است؛

اما در حقيقت آن يك كشور تروريستي به معني واقعي كلمه و همة استانداردها است.

خداوند شما را ياری كند و شما را به پناه او مي‌سپارم. به‌ياری خداوند پيروزی به‌همراهتان باشد.

خدیجه زیانی- نماينده پارلمان مراكش 

مطالب مرتبط:

مریم رجوی: پیشرفت زنان در جنبش مقاومت مرهون نبرد مستمر با اندیشه‌های ارتجاعی و استثماری است

کنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران، اشرف۳