زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبردخلق-کنفرانس پیشتازی زنان در مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبردخلق – عضو كميته مركزی سازمان چريكهای فدايی خلق ايران

مرسی درود بر همه شما

درود میفرستم به همه شما

من از اینکه امروز میدونید که برای اولین باره توی اشرف۳ اومدم خوشحالم

و افتخار میکنم به این نسل مجاهدی که زنان مجاهدی که در جنگ اراده ها برتری ارادشون رو نشون دادن

و این دستاوردی که می بینم امروز دستاورد خانم مریم رجوی و واقعا باید احسنت گفت

من بعد میگم چرا

ببینید من امروز نوشته ندارم برای اینکه فرصتی هستش

که بهرحال در جمع مبارزان زن کامل بیشتر اکثریت شاید این ور و اونور باشه

ولی و بویژه اینکه اکثریت مطلق اینجا رو زنان مجاهد خلق تشکیل میده

من یک کمونیست هستم در یک سازمان کمونیستی فعالیت می کنم یک فدایی هستم

و یک سوسیالیست امروز میخوام بعنوان تجربه از تجربیاتم برای شما صحبت کنم

چون من مجاهدین رو

یعنی سازمان مجاهدین خلق رو تقریبا پنجاه ساله می شناسم

از سه نسل مجاهد میخوام سه نسل در سه نسل بزرگ چون معمولا نسل ها ده ساله حساب میکنن

خب من سه تا یعنی سه تا میگم یکیش از دوره قبل از انقلاب خب میگم

حالا صحبت نکردیم ولی بهرحال این فرصتی هست من توی این شانس رو داشتم که با نسلهای متفاوتی از زنان مجاهد آشنا بشم

همونطور که می دونید

در زمان قبل از انقلاب در اون موقع زنان پیشتازی بودند از زنانی که الگوی من بودند

همانطوری که خانم مریم رجوی هم دو سه نفر اسم برد

مرضیه اسکویی ما در سازمانمون رهبری زنان داشتیم یعنی زنان در رهبری بودند

بعد من در شانس این رو داشتم و افتخار این رو داشتم که با زنان مجاهدی که در اون موقع قهرمانانه راه رو باز کردند

برای زنانی که مثل خانم اشرف رجوی من دیدم

این رو یا مجاهدین دیگری این رو میخوام بگم تجربه که مشترکه من بعنوان یک زن در سازمان دیگری که فعالیت داشتم و زنان مجاهدی که تجربه های مشترکی که داشتیم درون دوره میدونید که زنان وقتی که در ابتدا زندان می افتادند همچین کار ساده ای نبود که توی خانواده ها هضم بشه که یک زن زندانی و همشون هم خب میدونید که جوان بودند

البته که من هم خیلی جوون بودم اون موقع که معلومه که اون موقع از سر میز مدرسه و کتاب ما رو ببرن توی زندان و توی محل حل این مسئله برای خانواده ها چیز ساده ای نبود بگن دختر من زندانیه ولی امروز ما زنان قهرمانی که در زندان داریم اینا زندان رفتن اینا افتخار ماست و این رو میخوام بگم که ما تجربیاتی که میتونیم بگیم روزی زنان مبارز زنان مجاهد زنان مقاوم در اون زمان راه رو باز کردند که من خودم رو محصول اون شرایط میدونم و امروز خیلی راهها باز شده و ما در اون دوره میگفتیم که کسانی که  وارد مبارزه شده بودند یک انتخاب کردن زنها همه میتونستن یک جور دیگری زندگی بکنند در اون شرایطی که داشتند ولی انتخاب کردند و این انتخابی که کردند تا به امروز ادامه داره

من می بینم که در اون موقع مبارزه

روز شنبه ما یک تیتری داشتیم در کنفرانس که صد و بیست سال مبارزه برای آزادی و برابری در این دوره زنان ایران نقش برجسته ای داشتند که به اون اشاره شد  و به انقلاب،  انقلاب ضد سلطنتی ختم شد که نقش برجسته ای که داشتن محصول اون شرایط بود و این ادامه داشت که حالا بخشیش اشاره شد به اون قسمت تجربیاتش میخوام بگم ببینید

در نسل قبلی بعد از انقلابش اشاره بکنیم

چهره مبارزه برای برابری آزادی رو این نبود که مردان فقط نقش دارند این چهره رو تغییر داد

تصویری از مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران به جهان نشون داد که زنان در اون برجسته بودند این نقش وبه مرور که میاییم در این چهل ساله اون مرحله رو ما گذروندیم که مبارزه علیه دیکتاتوری که صد سال صد وبیست سال شروع شده تنها دست مردان نیست زنان هستند

ما با گذشت اون دوره رسیدیم به این مرحله

که نقش زنان در مشارکت این مبارزه در بالاترین نقطه خودتون میدونین که در یک جنبش سیاسی در یک سازمان به میزانی که زنان در رهبری او نقش خواهند داشت یا دارند میتونه مترقی بودن و تضمین آزادی های زنان رو در آینده نشون بده و اینجاست که میتونیم تکیه بکنیم که بگیم سازمان مجاهدین خلق که من امروز بیشمار زنانی که در اینجا می بینم اینها تضمین کننده برابری زنان میتونن باشن زیرا در رهبری و در رده بالای این جنبش نقش دارند

و اینکه این جنبش

بهرصورت هر مبارزه ای زن و مرد در کنار هم هستند و میدونم که در یک سازمان سیاسی اینکه من زن هستم و مرد هستش معنی نمیده همه همرزم هستند ولی این واقعیت هستش که به میزانی که در جنبشها همونطور که اشاره کردم برای تغییر تغییر این حکومت و به سطح رسیدن به توسعه و عدالت به توسعه پایدار در ایران برای صلح

به میزانی که زنان در رهبری آن نقش خواهند داشت ما موفق خواهیم شد

من وقتی اومدم دیدم که برسر دیوار اشرف نوشته بود که از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا بدون شک همونطور که اشاره کردم وقتی میگم انتخاب کردیم وقتی که شما انتخاب کردید که در جنگ نابرابر اراده ها پیروز بشین و اراده تون رو به عمل بکشونین طبیعتا حقمونه حقتونه که فردا مال ما باشه فردا مال شما باشه چون این فردا و این تاریخ آینده رو کسی میسازه که اراده کنه علیه استبداد علیه نابرابری علیه اون چیزی که میخواد ما رو به زیر بکشه

سر بلند و سرافراز بایستیم و بگیم ما هستیم و من افتخار میکنم

و اولش هم گفتم به این که یک زن هستم و ما جنبش عدالتخواهانه ایران شما افتخاراتش هستین زنانی که ما در زندان داریم افتخارات اینجاست همونطور که شما اشاره کردید الان بسیاری از جنبشهای اجتماعی که هستش زنان صف مقدمش هستند

ما میتونیم بگیم که جنبش عدالتخواهانه و آزادیخواهانه مردم ایران ثروتمنده از این نظر  ما بسیار بسیار بسیار ثروت داریم و ثروتمون هم در این جنبش زنانی از هر نقطه میهن ایران هستند که شرکت می کنند و ما باز قدردانی می کنیم از کسان و رفقا و دوستانمون که نیستند در اینجا و واقعا من امروز وقتی دارم با شما صحبت میکنم یاد رفقایی می افتم که از دست دادم

همون اتاق شکنجه ای که شما نشون دادید همون اتاق شکنجه در زمان قبلی زنان مجاهد و فدایی شکنجه شدند مگه بدن اشرف رجوی رو حتما همتون میدونید که در اثر سوراخ شده بود خب همه اینها من وقتی یاد اون دوره می افتم حواسم پرت میشه ببخشید میخوام بگم که به هرحال خواستم یک مختصری از تجربیاتم بگم

و بگم که من خوشحالم به اشرف۳ اومدم همه این ساختن این شهر زیبا

البته با توجه به سابقه ای که از مجاهدین چه از دوستی و دوره ای که از میگم تقریبا پنجاه سال میشه جز این انتظار نداشتم هر جا که دیدیم بهرحال سازندگی بوده و موفقیت و همینطور که گفتم اراده بوده که این سازمان داشته در اینجا ما در نقطه ای گردهم اومدیم درست نقطه ای هستش که رژیم تلاش کرد که تشکیلات رو از بین ببره شما رو از بین ببره و ما در همین نقطه هستیم که داریم نشون میدیم

تشکیلات وجود داره نه تنها وجود داره این همه حامیان این همه کسانی پیدا شدند

که همصدا میشن با جنبش مردم ایران

تشکر از این یاریتون مرسی

زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبردخلق-کنفرانس پیشتازی زنان در مقاومت

مطالب مرتبط:

سخنرانی زینت میرهاشمی در کنفرانس بین المللی زنان در اشرف ۳

کنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران، اشرف۳