سخنان مسعود رجوی به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

سخنان مسعود رجوی به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران